Gratis verzending beschikbaar
Voor 22 u besteld, volgende werkdag geleverd
Discrete verpakking

Disclaimer

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden die met een hoofdletter beginnen, hebben betekenissen die onder de volgende voorwaarden zijn gedefinieerd.

De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

Definities

In het kader van deze disclaimer:

  • Anteros.shop (in deze Disclaimer aangeduid als "het Bedrijf", "Wij", "Ons" of "Onze") verwijst naar Anteros bv, Max Roosstraat 53, 1030 Brussel, België .
  • U betekent de persoon die toegang heeft tot de Service, of het Bedrijf, of een andere rechtspersoon namens wie een dergelijke persoon toegang heeft tot de Service of deze gebruikt, zoals van toepassing.
  • Website verwijst naar https://anteros.shop/ (anteros.shop).
  • Service verwijst naar de website.

Disclaimer

De informatie op anteros.shop dient alleen voor algemene informatiedoeleinden.

Anteros.shop is niet verantwoordelijk voor fouten of weglatingen in de inhoud van de website.

Anteros.shop is in geen geval aansprakelijk voor enige speciale, directe, indirecte, gevolg- of incidentele schade of welke schade dan ook, hetzij in een contract, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de website of de inhoud van de website. Anteros.shop behoudt zich het recht voor om op elk moment toevoegingen, weglatingen of wijzigingen aan de inhoud van de website aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. Deze Disclaimer werd gemaakt met behulp van Disclaimer Generator

Anteros.shop garandeert niet dat de website vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.

Disclaimer voor externe links

Anteros.shop kan links bevatten naar externe websites die niet worden aangeboden of onderhouden door, of op enigerlei wijze verbonden zijn met, anteros.shop.

Houd er rekening mee dat anteros.shop de nauwkeurigheid, relevantie, tijdigheid of volledigheid van informatie op deze externe websites niet garandeert.

Disclaimer voor fouten en weglatingen

De door anteros.shop verstrekte informatie is alleen bedoeld als algemene leidraad voor zaken die van belang zijn. Zelfs als anteros.shop alle voorzorgsmaatregelen neemt om ervoor te zorgen dat de inhoud van de website actueel en accuraat is, kunnen er fouten optreden. Bovendien kunnen er, gezien de veranderende aard van wetten, regels en voorschriften, vertragingen, weglatingen of onjuistheden in de informatie op de website zijn.

Anteros.shop is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of weglatingen, of voor de resultaten verkregen door het gebruik van deze informatie.

Disclaimer voor redelijk gebruik

Anteros.shop kan auteursrechtelijk beschermd materiaal gebruiken dat niet altijd specifiek is geautoriseerd door de auteursrechthebbende. Anteros.shop stelt dergelijk materiaal beschikbaar voor kritiek, commentaar, nieuwsrapportage, onderwijs, studiebeurs of onderzoek.

Anteros.shop is van mening dat dit een "redelijk gebruik" inhoudt van dergelijk auteursrechtelijk beschermd materiaal.

Als u auteursrechtelijk beschermd materiaal van de website voor eigen doeleinden wilt gebruiken dat verder gaat dan redelijk gebruik, moet u toestemming verkrijgen van de auteursrechteigenaar.

Disclaimer met betrekking tot meningen uitgedrukt op de website

De website kan meningen en standpunten bevatten die van hun respectievelijke auteurs zijn en niet noodzakelijkerwijs het officiële beleid of de positie van een andere auteur, bureau, organisatie, werkgever of bedrijf weerspiegelen, inclusief anteros.shop.

Reacties die door gebruikers worden gepubliceerd, zijn hun eigen verantwoordelijkheid en de gebruikers zullen de volledige verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en schuld op zich nemen voor smaad of geschillen die het gevolg zijn van iets dat is geschreven in of als een direct resultaat van iets dat is geschreven in een opmerking. Anteros.shop is niet aansprakelijk voor enige commentaar gepubliceerd door gebruikers en behoudt zich het recht voor om welke reden dan ook te verwijderen.

Disclaimer voor niet-aansprakelijkheid

De informatie op anteros.shop wordt verstrekt met dien verstande dat anteros.shop hierin niet betrokken is bij het verlenen van juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of ander professioneel advies en diensten. Als zodanig mag het niet worden gebruikt als vervanging voor overleg met professionele boekhoudkundige, fiscale, juridische of andere bekwame adviseurs.

Anteros.shop of zijn leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit of in verband met uw toegang of gebruik of onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service.

Disclaimer voor "Gebruik op eigen risico"

Alle informatie op anteros.shop wordt geleverd "zoals ze is", zonder garantie van volledigheid, nauwkeurigheid, tijdigheid of van de resultaten verkregen door het gebruik van deze informatie, en zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot garanties van prestaties, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

Anteros.shop is niet aansprakelijk jegens u of iemand anders voor enige genomen beslissing of actie die wordt ondernomen op basis van de informatie die door anteros.shop wordt gegeven of voor enige gevolgschade, speciale of soortgelijke schade, zelfs niet als de mogelijkheid van dergelijke schade.

Neem contact op met ons

Als je vragen hebt over deze disclaimer, kun je met ons contact opnemen:

  • Per e-mail: info@anteros.shop
  • Per post: Max Roosstraat 53, 1030 Brussel, België